Tumblelog by Soup.io
 • all-about-kate
 • princess-carolyn
 • apatia
 • ain
 • lifesucks
 • orchila
 • danceavecjohnny
 • EksperymentUsmiech
 • AdvancedTreeLover
 • rejbel
 • DaggeroftheMind
 • kosmos
 • malaczarnakawa
 • pani-ja
 • TUVim
 • muczalucza
 • nieska
 • kurczeno
 • whyistherumgone
 • dobreobrazkitutajsom
 • annettee
 • piskra
 • frykasek
 • niekoniecznieomnie
 • scorpix
 • Ruda-Shuty
 • colagatji
 • smeagowl
 • paliti
 • iwashopeless
 • kartoNik
 • sbt
 • redsth
 • lychnis
 • pyzaczu
 • tranquillite
 • hollyberry
 • nestlee
 • feriach
 • ppiotrus
 • zouza
 • freeonlineebooks
 • sxp
 • gabor
 • zEveR
 • guyver
 • emptysoul
 • persewona
 • predictableannie
 • la-lu
 • jefimijja
 • amc
 • nivea
 • uciekam
 • Bellona
 • greendaemon
 • homosuperior
 • yardbirdsuite
 • Germanotta
 • mirabelia
 • dzoana
 • argentum
 • tractable
 • nastya
 • affascinante
 • karaibski
 • nirvana27666
 • bjureczko
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

2885 8dac
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viapanpancerny panpancerny

June 25 2017

7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viakaktu kaktu

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viapoolun poolun
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacurlydreamer curlydreamer
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viainyou inyou
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viadeadly deadly
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viainyou inyou
- Co tam słychać?
- Wszystko w porządku.
- Opisz mi to.
- Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
- Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
— revalie.soup.
Reposted fromrevalie revalie viamesoute mesoute
3987 0944 500
Reposted fromteijakool teijakool viaSenyia Senyia
Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, a świat był w ogniu i chaosie - nic nie powinno napawać Twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.
— św. Ojciec Pio
Reposted fromupinthesky upinthesky vialoveveryone loveveryone
6656 4659 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaavooid avooid
Reposted fromFlau Flau
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viaoblivious oblivious
0393 6297
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoblivious oblivious
6860 f76a 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
1726 e127 500
Reposted frombukoz bukoz viavogel vogel
5165 3c2d 500
Reposted fromprivacea privacea viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl