Tumblelog by Soup.io
 • largehamstercollider
 • areyou
 • Emisja
 • all-about-kate
 • princess-carolyn
 • apatia
 • ain
 • lifesucks
 • orchila
 • danceavecjohnny
 • EksperymentUsmiech
 • AdvancedTreeLover
 • rejbel
 • DaggeroftheMind
 • kosmos
 • malaczarnakawa
 • pani-ja
 • TUVim
 • muczalucza
 • nieska
 • kurczeno
 • whyistherumgone
 • dobreobrazkitutajsom
 • annettee
 • piskra
 • frykasek
 • niekoniecznieomnie
 • scorpix
 • Ruda-Shuty
 • colagatji
 • smeagowl
 • paliti
 • iwashopeless
 • kartoNik
 • sbt
 • redsth
 • lychnis
 • pyzaczu
 • tranquillite
 • hollyberry
 • nestlee
 • ultramarinepl
 • ppiotrus
 • zouza
 • freeonlineebooks
 • sxp
 • gabor
 • zEveR
 • guyver
 • emptysoul
 • persewona
 • predictableannie
 • la-lu
 • jefimijja
 • amc
 • nivea
 • uciekam
 • Bellona
 • greendaemon
 • homosuperior
 • yardbirdsuite
 • Germanotta
 • mirabelia
 • dzoana
 • zembata
 • tractable
 • nastya
 • karaibski
 • nirvana27666
 • bjureczko
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

1699 bc76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarachelbones rachelbones
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
Reposted fromposzum poszum viasercowiskos sercowiskos
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaPoranny Poranny
1208 7382 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianikotyna nikotyna

July 19 2018

9374 6d5e 500
Reposted fromidiod idiod viajazziee jazziee
1242 3699 500
Reposted fromidiod idiod viajazziee jazziee
0037 5a66 500
Reposted fromidiod idiod viajazziee jazziee
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viakapella kapella
9406 7093 500

sky-of-ashes:

Saw this outside my college campus

Reposted frompiecesofbird piecesofbird viastrzepy strzepy
Reposted fromzelbekon zelbekon
Reposted fromzelbekon zelbekon
3512 6662 500
nie koduj więcej sygnału ani mi ani mojemu synowi
Reposted fromzelbekon zelbekon
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
1407 cbf2 500
Reposted fromtfu tfu
9017 9d7c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialikenobody likenobody
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl