Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

6495 47e1 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus

July 25 2019

3499 6ec6 500
Reposted fromtfu tfu viaapatia apatia

January 10 2018

2591 58ca 500
Reposted byzembata zembata

November 29 2017

3626 849e
9.XI.2017. Znowu się zaczyna. Znowu smoku nalot.
Reposted fromEmisja Emisja
3135 84f2 500

Smoczek Wafelski
Reposted fromEmisja Emisja

June 20 2017

7279 6a3b 500
święta łąka! #Krk
Reposted fromgabor gabor

June 07 2017

7458 7386
we're doomed
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn

May 18 2017

Reposted fromredsth redsth

February 20 2017

May 30 2015

3280 7742
Krakowski NGT8 szykuje się na Dzień Dziecka
Reposted fromppiotrus ppiotrus

April 27 2015

4666 261b 500
22.04.2015 Kraków, Poland.
Reposted fromtractable tractable

April 10 2015

5246 7be7 500
Kraków
Reposted fromkaraibski karaibski

March 31 2015

Potworne dziecko z Krakowa (1552)
Najciekawszy jest jednak mały celebryta z Krakowa, który doczekał się nawet okolicznościowej poezji, a jego wizerunek powielała przez następne stulecia praktycznie każda księga o monstrach. Straszne dziecko z ogonem i płetwami, psimi i małpimi głowami na przegubach oraz oczyma na brzuchu miało narodzić się w lutym 1547 roku i żyć zaledwie trzy godziny.
Reposted fromppiotrus ppiotrus

March 25 2015

February 06 2015

January 17 2015

Play fullscreen
Strange guy just began laugh in bus... You can imagine what happened next
Reposted fromredsth redsth

January 06 2015

Play fullscreen
Strange guy just began laugh in bus... You can imagine what happened next
Reposted fromredsth redsth

December 27 2014

Play fullscreen
Śmiechowy autobus:D
Reposted fromEksperymentUsmiech EksperymentUsmiech

December 24 2014

Play fullscreen
Strange guy just began laugh in bus... You can imagine what happened next
Reposted fromredsth redsth

December 18 2014

0184 64e5 500
Stop tajlandyzacji Krakowa!
Reposted fromppiotrus ppiotrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl